Biografie – Bestemming

Biografie

Levend erfgoed

De Atlantikwall is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd als militaire verdedigingslinie. Bunkers worden dan ook vooral vanuit militair-historische invalshoek bezien. Echter, in hun bestaansgeschiedenis maakt de oorlogsperiode maar enkele jaren deel uit, de daarna verstreken tijd tot heden is veel groter. Er is dus meer dan alleen de ‘militaire identiteit’ van het bouwwerk en het is interessant om de invloed op- en van naoorlogse gebeurtenissen te onderzoeken. Hierdoor wordt de volledige biografie van de bunker geschreven.

Lees meer

Bestemming

Sprekend erfgoed

Langs de Nederlandse kust zijn nog veel bunkers van de Atlantikwall te vinden. De meeste liggen verborgen onder het zand, met name in (beschermde) natuurgebieden. Andere zijn zichtbaar in het landschap en zijn zelfs beeldbepalend voor het gebied. Verworden tot landmark bieden ze de wandelaar of fietser een rust- of oriëntatiepunt.

Lees meer